Monday, August 12, 2013

A painting and his head


I was at the Stockholm Museum of Modern Arts the other day. I wanted to look at a painting, but no matter where I stood, I could only see his head instead of the painting. I guess it must be a cool one......

Jag var på Modern Museet häromdagen. Jag ville titta på en tavla men varhelst jag stod var den här mannens huvud i vägen. Jag antar att det var en vacker tavla....

我去了斯德哥爾摩Museum of Modern Arts。想看清楚一副畫時,但總是看不到,因為前面有位先生站在副畫面前。我相信這副畫一定好引人入勝....

Category : Culture and Lifestyle 
Photo by Kristen Liu 


Saturday, August 10, 2013

Wasabi Sunglasses


I love sunglasses, but it is not easy for me to pick one that looks good on me due to my flat nose. So when I saw these wasabi sunglasses, I just wish that they could look good on me.

Jag älskar solglasögon men de är inte lätt att hitta ett par som ser bra ut på mig eftersom jag har en liten näsa. Så när jag såg de wasabifärgade solglasögonen önskade jag att de kunde se bra ut på mig.

我很喜歡太陽眼鏡, 但是很難找一副適合自己的太陽眼鏡, 因為個鼻太細。所以當我看見這副 wasabi 太陽眼鏡時,我只可以希望好像他一樣帶得好看。


Category : Fashion and Design
Photo by Kristen Liu 


Friday, August 9, 2013

A Telephone


Do you miss dialing number? I do. It is hard to find telephone like this anymore. This phone brought me back some memories when I was a small child, I always pretended I was calling to 'someone'.  Anyway, you can find this telephone in Bagel Cafe in Stockholm.

Saknar du att slå telefonnumret på en nummerskiva? Det gör jag. Nu är det svårt att hitta en sådan telefon. Den här telefonen påminner mig om att när jag var liten, och hur jag låtsades att jag ringde till någon. Hur som helst kan man hitta den här telefonen på Bagel kafé i Stockholm.

是否想好像以前這樣打電話?我想,但現在好難找到 這樣的電話。這個電話令我想起童年回憶,那時我想想扮打電話。如果你想看這個電話,你可以到斯德哥爾摩Bagel kafé看看。Category : Culture and Lifestyle 
Photo by Kristen Liu 


Thursday, August 8, 2013

Boy in a Lip Seat


Gray T-shirt with navy blue shorts. Love it.

Grå T-shirt med marinblå shorts. Love it.

灰色加保籃色短褲。Love it.

Category : Fashion and Design
Photo by Kristen Liu 

 

Wednesday, August 7, 2013

Barnacle Goose


Not only the Swedish people take summer holiday, so do the barnacle gooses. If you pass Djurgården, check them out.

Svenskarna har sommarsemester och det gör de vitkindade gässen också. Om du är på Djurgården, passa på att hälsa på dem.

現在除了瑞典人放緊暑假外,這班藤壺鵝也放緊暑假。如果你去Djurgården, 記住探下這班鵝。


Category : Culture and Lifestyle 
Photo by Kristen Liu 


Tuesday, August 6, 2013

Stockholm Museum of Modern Arts
Currently there is an exhibition of pop art at Stockholm Museum of Modern Art. It was very interesting, in my opinion i see it as a tribute to capitalism. A lot of works by Andy Warhol and Roy Lichtenstein. In addition to pop art, there is other exhibitions as well, for example some works by Niki de Saint Phalle. Check it out if you are in Stockholm.

För närvarande finns det en utställning av popkonst på Moderna Museet i Stockholm. Den är väldigt intressant. Jag ser popkonst som en hyllning till kapitalism. Många av verken är av Andy Warhol och Roy Lichtenstein. Dessutom finns det andra utställningar, bland annat Niki de Saint Phalle. Om du är i Stockholm, gå dit.

最近斯德哥爾摩Museum of Modern Art有流行藝術展覽。展品十分有趣,個人認這是對資本主義作一個tribute, 那裏有很多Andy Warhol 和 Roy Lichtenstein展品。除了 流行藝術展覽外, 其他展品也包括Niki de Saint Phalle。如果你在斯德哥爾摩,去看看。


Category : Culture and Lifestyle 
Photo by Kristen Liu