Friday, August 9, 2013

A Telephone


Do you miss dialing number? I do. It is hard to find telephone like this anymore. This phone brought me back some memories when I was a small child, I always pretended I was calling to 'someone'.  Anyway, you can find this telephone in Bagel Cafe in Stockholm.

Saknar du att slå telefonnumret på en nummerskiva? Det gör jag. Nu är det svårt att hitta en sådan telefon. Den här telefonen påminner mig om att när jag var liten, och hur jag låtsades att jag ringde till någon. Hur som helst kan man hitta den här telefonen på Bagel kafé i Stockholm.

是否想好像以前這樣打電話?我想,但現在好難找到 這樣的電話。這個電話令我想起童年回憶,那時我想想扮打電話。如果你想看這個電話,你可以到斯德哥爾摩Bagel kafé看看。Category : Culture and Lifestyle 
Photo by Kristen Liu 


No comments:

Post a Comment