Friday, July 26, 2013

Garbage Truck's Graffiti

 

在回家路上時給這個垃圾車上的 graffiti 所吸引

The graffiti on this garbage truck attracted my attention when I was on my way home.

När jag var på väg hem fångade den här sopbilen med graffiti min uppmärksamhet. 
Category : Fashion and Design
Photo by Kristen Liu

 

No comments:

Post a Comment