Wednesday, July 10, 2013

Steel VS Bamboo

維修外牆不是甚麼特別的事。但是奇妙之在於瑞典人和香港人甚樣在文化和技術之別去修理儘管香港大廈比瑞典還耍高, 瑞典人就用鋼鐵去維修外, 而香港人就用

Maintaining building is not something special that I need to blog about. However, the interesting thing lies in how culturally and technically different we are when it comes to fixing our exterior buildings in Sweden and Hong Kong. In Sweden, they use steel while their counterparts in Hong Kong use bamboo even though the buildings in Hong Kong are a lot higher.

Underhållet av byggnader är inte något speciell att blogga om. Det intressanta är att ta reda på hur olika kulturellt och tekniskt  Sverige och Hong Kong  är vad gäller underhållet av sina byggnader. I Sverige använder man stål i byggnadsställningarna  men i Hongkong använder man bambu trots att byggnader i Hong Kong är mycket högre.

Category : Architecture and Interior Design
Photo by Kristen Liu 

 

No comments:

Post a Comment