Tuesday, July 16, 2013

Swedish Subway - Solna
我是個瑞典斯德哥爾摩地鐵忠實fan我希望透過這個BLOG 跟大家分享斯德哥爾摩每個地下鐵站的獨特室內設計 今站是Solna, Solna 地鐵站的油上大紅色, 有一點可怕,好像進入一個喉嚨 其實德哥爾摩地下鐵跟香港有少少關係, 因為這裡地鐵是由香港MTR營運

 I am a super fan of Swedish subway. Throughout this blog, I will bring you to different subway stations in Stockholm. This subway station is in Solna. The wall is painted in red, a bit scary, it is like on the way deep down a throat. Actually and surprisingly, Swedish subway is operated by Hong Kong company MTR. 

Jag är en stor fan av Stockholms tunnelbanna. Jag kommer att ta med dig till olika stationer i Stockholms tunnelbana på bloggen. Den här stationen heter Solna. Den röda väggen är lite skrämmande, som att färdas ner i ett svalg. Faktist, och förvånansvärt nog, drivs tunnelbanna av företaget MTR från Hong Kong.

Category : Architecture and Interior Design
Photo by Kristen Liu  


No comments:

Post a Comment